وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

شعبه ویژه رسیدگی به شکایت بازداشتی‌ها

یکی از کسانی که مدعیست در خلال بازداشتش مورد تجاوز قرار گرفته، اخیراً توسط مقامات قضائی مورد بازجوئی قرار گرفت ولی نوع سؤالات و نحوه تحقیق از او موجبات سرخوردگی او را فراهم ساخته بود. وی طی شرحی جهت دار بودن سؤالات و تهدید ضمنی خود را غیرقابل توجیه دانسته و از نحوه برخوردها گلایه مند بود. طبیعی است که اطلاع سایر مدعیان آزار و اذیت جنسی در بازداشتگاهها از چنین رفتاری انگیزه مراجعه آنان را به مقامات قضائی سست خواهد ساخت و نتیجه آن تجری مرتکبین اعمال مورد بحث خواهد شد، زیرا اصولاً جنبة عبرت آمیزی مجازات بیش از جنبه انتقام آن بر جامعه اثر می‌گذارد. اگر افرادی مرتکب جرم شوند و به حقوق دیگران تجاوز کنند اما به چنگ عدالت گرفتار نشوند، قطعاً تشویق خواهند شد که آنرا تکرار کنند و از این مهمتر ترغیب کسانی است که برای ارتکاب آن اعمال وسوسه می‌شوند اما از ترس مجازات دنیوی از آن پرهیز می‌کنند. بنابراین نباید در تنبیه و مجازات مجرمین کوتاهی کرد، چون زیان آن فقط متوجه زیاندیده از جنایت نیست بلکه جامعه اصلی ترین متضرر محسوب می‌گردد.

در مواردی که جرم و حتی تخلفی علیه قدرت رخ می‌دهد به سرعت عده‌ای دستگیر می‌شوند و ماهها در بازداشت قرار می‌گیرند و حرکاتی در مورد آنها صورت می‌گیرد که بطور کامل آنچه نظر و خواسته شاکی است ظرف مدت کوتاهی برآورده می‌شود و صاحبان فکر و ایده و اندیشه منکر صحت نظریات چندین ساله قبلی خود می‌شوند، اما اگر جرمی به مراتب سنگین تر علیه شخص حقیقی یا جامعه به وقوع بپیوندد، در بدو امر منکر آن می‌شوند و اگر فشارها ، آنان را وادار به واکنش کند چنان با تردید و تأخیر عمل می‌کنند که جامعه و ناظرین را از وصول به نتیجه مناسب ناامید و موجبات تجری دیگران را فراهم می‌سازد.

اینک دستگاه قضائی شاهد تغییرات چشمگیر در متصدیان ستادی شده و چشم امید بسیاری به آثار و پیامدهای آنست. یکی از این تغییرات رفتن دادستان تهران و آمدن دیگری است که اطلاع از سوابق وی برای بسیاری از حقوقدانان و مرتبطین با دستگاه قضائی چندان روشن نیست، اما سؤال اینجاست که آیا با جابجایی افراد در قوه قضائیه و بویژه با تغییر دادستان تهران در روش پیگیری جنایاتی که رخ داده تغییری خواهیم داشت؟! آیا جابجایی اشخاص می‌تواند انتظار جامعه را برای تحقق عدالت و کیفر جنایتکاران برآورده سازد؟!

آنچه مسلم است در دادسرا و دادگاهها و نیروی انتظامی افراد شریف و حتی بسیار شریف وجود دارند. و تردیدی نیست که اگر رؤسا ، کار را به آنان بسپارند میتوان نتیجه‌ای مطلوب بدست آورد ولی اگر کسانی به کار گرفته شوند که چشم به لبخند رضایتمندانه مقام مافوق خود دارند، نباید انتظار نتیجه‌ای عالمانه و عادلانه را داشت.

بنابراین برای رفع هرگونه شبهه ای پیشنهاد می‌کنم به منظور ابهام زدائی و جلب اعتماد عمومی نسبت به تلاشهای دستگاه قضائی به دستور رئیس محترم قوه قضائیه از قضات بازنشسته‌ای که نگران تأخیر در ترفیع خود نیستند و خود را به کسی بدهکار نمی‌دانند و گوشه چشمی هم به مناصب دیگری ندارند دعوت بکار شود. و شعبه ویژه دادیاری و بازرپرسی تشکیل گردد تا بدون دخالت کلیه ارگانها و مقامات مافوق یا اعمال نفوذ احتمالی مقامات مادون یا ضابطینی که اینک خود را محق می‌دانند برای برخی از مقامات قضائی تعیین تکلیف کنند به ادعا و اتهاماتی که به افراد و اشخاص مختلف مسئول و غیرمسئول وارد شده رسیدگی شود و سریعاً کسانی که مرتکب جنایت علیه دستگیر شدگان گردیده اند به مجازات برسند و البته اطلاع رسانی نیز صورت گیرد تا مایه عبرت سایرین باشد و انگشت اتهام نیز از نظام و حاکمیت دور شود.

نباید عمل کردن به این پیشنهاد را به عنوان دلیل عدم اعتماد مردم و یا رئیس محترم قوه قضائیه به قضات شریف شاغل تلقی کنیم بلکه علت آنرا باید در سلب اعتماد مردم به رسیدگی بیطرفانه به پرونده‌های مشابه از قبیل قتل‌های زنجیره‌ای و غیره جستجو کرد و مصلحت این است که به منظور جلوگیری از هتک حیثیت نظام و احترام به افکار عمومی به نحوی عمل شود که هیچ کس اعم از دشمن دانا یا دوست نادان نتواند اظهار تردیدی در نتیجه رسیدگی مطرح کند.

بدیهی است باید به قضات شعبه ویژه اختیارات کامل قضائی تفویض شود تا هر مقامی که اتهام متوجه اوست احضار یا جلب شود و تحت تعقیب قرار گیرد زیرا این از اختیارات ریاست قوه قضائیه است و البته پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ضرورت دارد، دادگاه رسیدگی کننده به کیفرخواست نیز از جنس دادگاههائی که تاکنون اینگونه پرونده را تحت رسیدگی قرار داده و آنرا مضمحل کرده اند نباشد

ریاست محترم قوه قضائیه باید اطمینان داشته باشد که اگر رسیدگی به نحوی که اینک صورت می‌گیرد ادامه یابد «آنچه البته به جائی نرسد فریاد است» و همگان در برابر مردم و خداوند متعال مسئول خواهیم بود.