وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

ابطال مالکیت وزیر صنایع بر اختراع اتاق امن

محمدحسین آقاسی وکیل فرزاد سلیمی به روزنامه اعتماد گفت دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی آقای علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و دکتر موسی مظلوم نسبت به حکم ابطال ورقه مالکیت اختراع اتاق امن، رأی به رد ادعای مالکیت آقای وزیر و شریک وی صادر نمود.

آقاسی توضیح داد که اتاق امن که برای پناه گرفتن ساکنین ساختمانها به هنگام زلزله توسط موکل وی اختراع و برای ثبت آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردیده بود، به منظور انجام آزمایشات و تشریح اجرائی شدن آن به ستاد بحران شهرداری عرضه می‌شود، ولی معلوم نیست چگونه این اختراع در اختیار آقای محمدعلی محرابیان که در آن زمان در شهرداری تهران با شهردار وقت آقای دکتر احمدی نژاد همکاری داشته قرار می‌گیرد و وی نیز آن را به نام خود و یکی از استادان دانشگاه به ثبت می‌رساند.

پس از آن نامبرده سمینارها و مقالات و مصاحبه‌هائی در این زمینه برگزار و منتشر می‌کند و از جمله کتابی تحت عنوان نگاهی تازه به مقابله با زلزله: اتاق امن با ادعای تألیف توسط آقایان دکتر موسی مظلوم- دکتر محمود احمدی نژاد و مهندس علی اکبر محرابیان در سال 1384 به چاپ می‌رسد و موکل از موضوع آگاهی می‌یابد و با طرح دعوی به خواسته ابطال مالکیت نامبردگان بر اختراع خود سرانجام در اردیبهشت سال جاری حکم قطعی مبنی بر عدم مالکیت آقای وزیر بر اختراع مذکور صادر می‌گردد و موکل را به عنوان مالک آن اختراع معرفی می‌کند.

محمدحسین آقاسی وکیل مالک واقعی اختراع اتاق امن می‌گوید: این حکم که یکی از دلایل مخالفین وزارت آقای محرابیان در مجلس برای عدم صلاحیت وی به عنوان وزیر صنایع در دولت دهم بود، در همان روز رأی اعتماد به شکلی شگفت‌آور توسط دایره نظارت و پیگیری ویژه قوه قضائیه نقض گردید تا این حربه از دست مخالفین آقای مهندس محرابیان خارج شود. ولی شاید باور نکنید که یکی از کارشناسان دایره نظارت ویژه قوه قضائیه که رسیدگی به اعتراض آقای وزیر به او ارجاع شده بود، رأی را خالی از هرگونه نقص و عیبی تشخیص داده بود ولی برای تأمین نظر معترض، موضوع به کارشناس دیگری ارجاع و کارشناس دوم ضمن تأیید عدم مالکیت آقای وزیر بر اختراع و پذیرش مالکیت آقای فرزاد سلیمی بر اختراع اتاق امن، صرفاً تشریفات ثبت اختراع که توسط آقای محرابیان و دکتر مظلوم انجام گرفته بود را متعلق به آنان دانست و همین امر را به عنوان دلیل خلاف شرع دانستن حکم تلقی و معرفی نمودند. این در حالی است که اصولاً مقررات مربوط به ثبت اختراع برگرفته از مقررات شرعی نیست تا رعایت یا عدم رعایت بخشی از آن را مشروع یا غیرشرعی بدانیم.

بهرحال این دستاویز برای عبور آقای وزیر از صافی مجلس کافی بود ولی دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض آقای وزیر صریحاً ضمن رد اعتراض ایشان و آقای مظلوم حکم بر ابطال ورقه مالکیت آنان بر اختراع اتاق امن و پذیرش مالکیت موکل بر آن صادر فرمود.