وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

در این بخش شما می‌توانید با جریان و نتیجه پرونده‌های خاصی که وکالت آنها را بر عهده دارم آشنا شوید.

مطالعه آنها می‌تواند ضمن ارضاء کنجکاوی عبرت آموز نیز باشد و همچنین از وقایعی که احیاناً از طریق رسانه‌ها به آن آگاهی نمی‌یابید مطلع گردید و در پایان نتیجه رسیدگیها را نیز مشاهده کنید.

مثلاً چگونگی تشکیل پرونده‌ای که منجر به تعقیب موکل شده یا موکل شاکی آنست و اینکه چه اتفاقی رخ داده که موجب طرح دعوی یا شکایت شده و نحوة دفاع یا طرح پرونده ، مسائلی است که می‌تواند علاقه دیگران را به پیگیری یک موضوع قضائی فراهم سازد و البته ممنوعیت انتشار مفاد پرونده طبق تبصره ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌تواند در این راه نادیده گرفت.

علاوه بر پرونده‌های جاری و مهم که خبر آن را در این بخش خواهید دید هر ۱۵ روز یک پرونده از پرونده‌های گذشته که مطالعه شرح آن می‌تواند جذاب باشد برایتان نقل خواهم کرد.

بدیهی است اسامی و مشخصات طرفین دعوی برای حفظ حریم خصوصی افراد حذف خواهد شد.