وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

امیر رضا عارفی  به زندگی برگشتبه حمداله حکم امیر رضا (پیمان) عارفی شکست و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر با پذیرش استدلال اینجانب حکم اعدام وی را به 15 سال حبس در ایزه ( تبعید)تبدیل کرد. مشروح خبر پس از دریافت حکم منشر میشود . به همسر و مادر او و پس از آن به موکلم شادباش میگویم . به امید روزی که با عفو آزاد شود وبه آغوش خانواده اش باز گردد.